Project omschrijving

Volledig ontzorgd voor € 850,-

Als goed werkgever dient u ervoor te zorgen dat uw medewerkers in een veilige omgeving hun werk kunnen doen. Om u daarbij te helpen heeft Balieplus de Risico-Inventarisatie en Evaluatie Balieplus ontwikkeld.

Elk bedrijf met personeel moet onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek heet een RI&E en is volgens de Arbowet verplicht.

Balieplus heeft met een arbeidskundige een overeenkomst gesloten voor de RIsico inventarisatie en evaluatie op locatie. De RI&E is dan tevens direct getoetst.

De arbeidskundige bereid de RI&E voor en zal vervolgens ten behoeve van de inventarisatie een bezoek aan uw kantoor brengen.

Binnen een dagdeel voldoet u niet alleen aan de wettelijke eis van een getoetste RI&E, maar ook aan uw morele verplichting als werkgever om uw werknemers een veilige werkplek te bieden.

  • tot 25 personen: € 850,-
    (niet-leden: € 975,-)
  • vanaf 25 personen: € 1050,-
    (niet-leden: € 1.175)

prijzen zijn exclusief BTW en gelden per vestiging Balieplus-korting alleen van toepassing bij een kantooraansluiting

Voor vragen en informatie:
Balieplus
Paul Paasschens
T 070-2059180

Aanvraagformulier