Project omschrijving

Optimaliseer uw pensioenkennis in 2 dagen

Het Nederlandse pensioenstelsel staat al jaren te boek als één van de beste pensioenstelsels ter wereld. Maar ons stelsel is flink aan het veranderen. Onder de wetgeving, die sinds 1 januari 2015 van kracht is, daalt de pensioenopbouw drastisch en zijn de eisen aan pensioenfondsen flink aangescherpt. Ook de komst van het Algemeen Pensioenfonds per 1 januari 2016 biedt weer nieuwe mogelijkheden.

Het tempo waarmee onze pensioenwetgeving verandert, is zo hoog dat werkgevers en pensioenfondsen vaak alleen het hoogst noodzakelijke kunnen doen om aan de wettelijke eisen te blijven voldoen. En toch: juist nu het stof neerdaalt is het zaak om het pensioendossier niet terug in de lade te leggen, maar om een spade dieper te graven en na te gaan wat uw pensioenoplossing fundamenteel voor u betekent.

Om uw kennis uit te breiden en actueel te blijven organiseert het gecertificeerde opleidingsinstituut ‘Aon Academy’ de Pensioenopleiding Algemeen. De opleiding duurt twee dagen. Met de Pensioenopleiding Algemeen verbreedt u in korte tijd uw kennis en inzicht.

De opleiding
Na het volgen van de opleiding bent u goed op de hoogte van de actuele situatie rond pensioenen. Ook kunt u een actieve rol spelen bij het ontwikkelen en uitvoeren van collectieve pensioenregelingen. Het programma van de opleiding bestaat uit de volgende onderdelen.

 • Werkgever en werknemer
 • Werkgever en pensioenuitvoerder
 • Werknemer en pensioenuitvoerder
 • Actualiteiten

Programma
De indeling van de tweedaagse basiscursus is vormgegeven aan de hand van de ‘pensioendriehoek’ en bestaat uit vier onderdelen:

1. Werkgever en werknemer

Wettelijke regelingen
De Pensioenwet (PW)
Fiscale kant van pensioen
Totstandkoming en wijziging pensioenregeling
Gelijke behandeling, gezondheid en toegang tot pensioen

2. Werkgever en pensioenuitvoerder

Onderbrengingsplicht Uitvoeringsovereenkomst
Financieringsstelsels
Risico’s en keuzes
Basis beleggingen

3. Werknemer en pensioenuitvoerder

Flexibele elementen
Informatieverplichtingen pensioenuitvoerder
Toeslagmatrix en –label

4. Actualiteiten

Verhoging pensioenleeftijd
FTK-hoofdlijnennota

Voor wie
Deze opleiding is geschikt voor iedereen die beroepshalve te maken heeft met het ontwikkelen en uitvoeren van pensioenbeleid. Het gaat in het bijzonder om de volgende beroepsgroepen.

 • Bestuursleden van pensioenfondsen.
 • Leden verantwoordingsorganen.
 • Leidinggevenden en medewerkers van pensioenadministraties.
 • Leden van pensioencommissies, deelnemersraden en ondernemingsraden.
 • HR-managers en HR-medewerkers.
 • Managers en medewerkers van financiële en sociale zaken.
 • Kaderleden van werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties.

Duur van de opleiding
De Pensioenopleiding Algemeen duurt twee dagen.

Certificaat
Na afloop van de opleiding ontvangt u een certificaat.

Downloads