De coronacrisis heeft een enorme impact op de samenleving en dat heeft ook gevolgen voor het werk van de Inspectie SZW. Coronaproof werk is een speerpunt van het jaarplan 2021, naast het onderzoeken van ongevallen en controle op risico’s als psychosociale arbeidsbelasting en gevaarlijke stoffen. De focus ligt op de inventarisatie van de risico’s van Covid-19 in de RI&E en de beheersmaatregelen daarvoor.

Het Steunpunt RI&E stimuleert het ontwikkelen en implementeren van branche RI&E-instrumenten en het vergroten van de bekendheid van die instrumenten.

COVID-19 en de RI&E