Corona

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) heeft ten doel om werkgevers, in deze tijden van acute en zware terugval in de omzet, via een subsidie te ondersteunen bij het zoveel mogelijk in dienst houden van hun werknemers. Via de NOW wordt een periode van substantiële omzetdaling overbrugd met een tegemoetkoming in de loonkosten. Bij een omzetdaling van ten minste 20% ontvangt de werkgever een tegemoetkoming in de loonkosten van maximaal 90% naar rato van de omzetdaling. De NOW vervangt de regeling werktijdverkorting.

Onze partner XpertHR heeft een uitgebreid overzicht van de ‘NOW’, via onderstaande link krijgt u eenmalig toegang tot dit kennisdocument.

Inhoud van het kennisdocument:

  • NOW in het kort
  • NOW: wanneer en voor wie?
  • Bepalen van de verwachte omzetdaling
  • Flexibele arbeidskrachten
  • Hoogte en duur van de NOW-subsidie
  • Aanvraag en toekenning van de NOW
  • Regeling kan nog worden aangepast
  • Voorwaarden en misbruik
  • Rekenvoorbeelden berekening NOW-subsidie
  • NOW vervangt werktijdverkorting.

XpertHR is een HR Antwoordbank waarin u alle antwoorden op uw arbeidsrechtelijke -en HR-vragen.

NOW-pagina XpertHR
XpertHR whitepaper: NOW-regeling