Uitstel van pensioen

Er zijn twee redenen om pensioen uit te stellen. De eerste is, omdat er nog een pensioenregeling is met een ‘oude’ pensioendatum. Dat speelt vaak als er sprake is van een premievrij pensioen opgebouwd bij een vorige werkgever. Of als de (oude) werkgever de pensioenleeftijd niet heeft aangepast aan de recente van 68 jaar (vaak in combinatie met een lager opbouwpercentage).

Er zijn twee redenen om pensioen uit te stellen. De eerste is, omdat er nog een pensioenregeling is met een ‘oude’ pensioendatum. Dat speelt vaak als er sprake is van een premievrij pensioen opgebouwd bij een vorige werkgever. Of als de (oude) werkgever de pensioenleeftijd niet heeft aangepast aan de recente van 68 jaar (vaak in combinatie met een lager opbouwpercentage).

De andere reden is, omdat de werknemer langer wil doorwerken dan de pensioendatum in de pensioenovereenkomst.

Gezien het PensioenAkkoord en employability & pensioen zal het uiteraard ook steeds vaker voorkomen dat werknemers hun pensioen (deels) willen uitstellen, omdat ze doorwerken. Overigens, het pensioen mag ook worden uitgesteld zónder dat er doorgewerkt wordt! Vreemd maar waar.

In dat kader blijf ik het overigens bijzonder vreemd vinden dat de Hoge Raad nog steeds niet is omgegaan ten aanzien van het pensioenontslag. De pensioendatum in de pensioenovereenkomst bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zou bepalend moeten zijn, niet de AOW-datum. Dat dit vroeger wel logisch was gezien de gelijke pensioenleeftijd van de AOW en het werkgeverspensioen (65 jaar), bevestigt mijn gelijk in deze.

Met andere woorden, als de werkgever een pensioenovereenkomst aangaat met een pensioenleeftijd van 68 jaar, dan heeft de werknemer het recht om tot die datum, en dus niet slechts tot de AOW-datum, te mogen werken.

Formeel moet vóór dat de pensioenleeftijd wordt bereikt, het pensioen uitgesteld worden. Dit kan zonder fiscale sancties tot 5 jaar ná de AOW-datum. Ook dat vind ik dus onjuist, het zou 5 jaar na 68 moeten zijn. Wat is er immers ook op tegen dat werknemers langer werken?

De belastingdienst heeft dan ook juist een Vraag & Antwoord gepubliceerd, V&A 10-001, waarin in het kader van de aankoop van pensioen, deze verlengde 5-jaar termijn worden toegelicht (zie www.belastingdienstpensioensite.nl).

Dit kan ook worden doorgetrokken naar de lijfrente-sfeer: ook lijfrentekapitaal hoeft eerst 5 jaar na de AOW-datum te worden aangewend voor een uitkering (een tijdelijke van 5 jaar of een ‘levenslange’ van minimaal 20 jaar, of een combinatie).

In beide gevallen hoeft de verzekeringspolis niet te worden aangepast. Het is wel slim om te onderzoeken of in de uitstelfase niet een beter rendement behaald kan worden en dus al kan worden doorbelegd.

Tot slot ben ik er ook voorstander van dat een werknemer tot 5 jaar na de AOW-datum mag doorwerken, onder vergelijkbare condities zoals hij parttime werken ‘kan afdwingen’.

Ook dat is het gevolg van het feit dat werkgevers een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aangaan in combinatie met employability & pensioen, dus eerder parttime en langer – tot na AOW-/pensioendatum – doorwerken.

Nog meer weten over Employability & Pensioen? Download dan mijn whitepaper via onze website.

Pensioen-Echtscheiding

Dit is een column van mr. Theo Gommer MPLA. Oprichter van en pensioenadvocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten.
En al 15 jaar trotse partner van Balieplus.

Mr. J.T. Gommer MPLA CCFP, theogommer@gommeradvocaten.nl

Download whitepaper