Succesvol zijn is vooral uzelf blijven ontwikkelen

De zomerperiode is achter de rug en uw agenda wordt weer bepaald door afspraken, to-do’s en te behalen resultaten. U stelt alles in het werk om goed te zijn in uw vak; aan het begin van uw carrière en ook wanneer u al meer werkervaring heeft. Uw kennis houdt u bij door het volgen van seminars, opleidingen en het bestuderen/lezen van vakliteratuur. Vakinhoudelijk sterk zijn is echter niet voldoende.

De meest succesvolle professionals zijn de professionals die naast vakinhoudelijke deskundigheid ook uitstekende soft skills bezitten. Zij vergroten hun persoonlijke invloed dankzij professionele vaardigheden; vaardigheden die zich vooral tonen in relatie tot de ander en die vorm en inhoud geven aan de houding en het gedrag van mensen.

Het kan zijn dat u nu denkt: wat een open deur… Maar de kracht van deze professionals is dat zij investeren in persoonlijke ontwikkeling en dat zij de geleerde soft skills ook daadwerkelijk weten in te zetten. Zij behalen met minder moeite, sneller en effectiever resultaten.

Soft skills zijn de succesfactor!

Ik zet er een aantal op een rij:

 1. Communicatieve vaardigheden
  Communicatie staat centraal in uw werk. Dagelijks communiceert u met vele verschillende mensen. Helder en duidelijk communiceren is daarbij van groot belang en ook in lastige situaties dient u respectvol en constructief te blijven communiceren. Door persoonlijk inzicht te hebben in de sociale interactie tussen mensen kunt u beter inschatten hoe u tactvol kunt reageren, waarbij u de behoeften en emoties van anderen onderkent.
 1. Samenwerking
  Een succesvol team is een team waarin goed wordt samengewerkt, de lijnen kort zijn en waar men helder communiceert. Dat gaat niet altijd vanzelf. Als u ook onderdeel van een team bent, zult u ongetwijfeld herkennen dat u hier regelmatig bewust moeite voor moet doen.
 1. Plannen en organiseren
  De organisatie en bewustwording van uw dagelijkse werkgewoonten is een groot goed. Continu op zoek naar instrumenten en technieken die ervoor zorgen dat u effectief en efficiënt met uw tijd om kan gaan.
  De PDCA-cyclus (Plan-do-check-act) kan hierbij helpen. Het is aan u om deze cyclus in beweging te krijgen en te houden.
 1. Overtuigingskracht
  Mensen die over veel overtuigingskracht beschikken zijn succesvoller, doordat ze veel gedaan krijgen bij anderen. Ze hebben meer zelfvertrouwen en minder last van spanning. Mensen houden eerder rekening met u en uw invloed is groter, doordat u voor uw mening uit durft te komen en daarbij kansen, mogelijkheden en oplossingen aandraagt.
 1. Conflicthantering
  Daar waar mensen samen werken kunnen irritaties ontstaan, die soms uitgroeien tot conflicten. Het is van belang om dit tijdig te herkennen en te erkennen, zodat u met elkaar in gesprek kunt gaan om het probleem te bespreken en regie kunt houden over het conflict. De-escaleren i.p.v. escaleren en niet alleen in standpunten denken, maar ook in belangen.
 1. Presentatievaardigheden
  ‘De vent maakt de tent!’ Een uitspraak die hout snijdt. Daar waar u het laat liggen, zal dit negatief doorwerken in het te behalen doel. Door gebrekkige presentatievaardigheden zijn uw toeschouwers al snel geneigd om de aandacht te verliezen, waardoor uw boodschap niet goed overkomt. Een goede voorbereiding is daarom cruciaal; niet alleen de inhoud maar met name ook de vorm, de manier van presenteren, uw houding en uw vaardigheid om contact te maken met het publiek.
 1. Onderhandelen
  Het beschikken over onderhandelingsvaardigheden is belangrijk. Met cliënten, collega’s en leidinggevenden onderhandelt u regelmatig, bewust maar ook vaak onbewust. De kracht bij onderhandelen zit hem in het feit dat u de onderhandelingstechnieken en -tactieken van de wederpartij herkent en waar nodig pareert en dat u in uw onderhandelingsstijl kunt variëren.

Soft skills helpen u harde resultaten te behalen!
Deze 7 professionele vaardigheden zullen positief bijdragen aan uw werkzaamheden en het resultaat dat u en uw organisatie voor ogen hebben. Soft skills helpen u harde resultaten te behalen. Het goede nieuws is: deze vaardigheden zijn te trainen. Wie dat doet, zal merken dat persoonlijke ontwikkeling toch niet altijd zo’n open deur blijkt te zijn, maar alleen werkt wanneer u dit traint en bijhoudt. Dit zal vruchten afwerpen met als resultaat dat u succesvoller zult zijn in uw vak.

Aan welke soft skills wilt u werken? Ik ga graag de dialoog met u aan.

Bart Smits
Senior opleidingsmanager Dialogue bv

Dialogue traint professionals op persoonlijke competenties, beroepsvaardigheden, leiderschapskwaliteiten en samenwerking. Ontwikkeling loont! Als professionals verbeteren, presteert de organisatie ook beter. Dat is de dialoog van Dialogue.

Verbeter uw vaardigheden