1 januari 2018 gaat de pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar!
uw pensioenregeling en communicatie al goed geregeld ?

Vanaf 1 januari 2018 stijgt de pensioenrichtleeftijd van 67 naar 68 jaar en dit heeft gevolgen voor uw pensioenregeling. Het doel van de overheid is dat uw werknemers langer blijven werken om zo de AOW betaalbaar te houden. De (financiële) gevolgen worden hierdoor mede bij u neergelegd, omdat u uw werknemers langer in dienst moet houden. Hoe kunt u deze gevolgen managen?

Via de link: aon.nl/pensioen68 kunt u de webinar van de kenniscessie van Aon Hewitt bekijken: ‘Pensioenleeftijd 68 jaar: de gevolgen en kansen voor uw onderneming’

Praktijk vragen:

  • Is voorstel uitvoerder wel hetgeen wat wij als onderneming willen?
  • Naar 68 jaar en nu stijgen mijn lasten, hoe kan dat?
  • Moet ik wel aanpassen naar 68 jaar?
  • Moet ik instemming vragen aan ondernemingsraad/werknemer?

U ontvangt van uw pensioenuitvoerder een voorstel voor de aanpassing van uw pensioenregeling aan het nieuwe wettelijk kader en u bent voornemens om akkoord te gaan. In veel gevallen hoeft u de regeling niet naar 68 jaar aan te passen De regeling dient getoetst te worden, de arbeidsvoorwaarden op dit onderdeel wijzigen en, vrijwel altijd, ook de arbeidsovereenkomst tussen u en uw medewerker. Als er een ondernemingsraad (or) is, moet er daarnaast instemming worden gevraagd aan dit orgaan. Na instemming moet de individuele werknemer worden geïnformeerd die op zijn beurt moet instemmen met de aanpassing van zijn arbeidsovereenkomst. Omdat de pensioenrichtleeftijd naar 68 gaat u meer betalen voor de overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsdekking.

Er komt dus een hoop kijken bij het toetsen van de regeling aan al uw (en de wettelijke) eisen én bij het van a tot z goed beheersen en uitrollen van het hele proces.

Voor mee informatie:
Patrick Bras MPLA
Pensioenspecialist Aon
T 06-54388506
E patrick.bras@aon.com

Meer informatie