‘Ik word niet arbeidsongeschikt!’

Tweederde van de zzp’ers loopt het risico op financiële tegenslagen doordat zij arbeidsongeschiktheid niet hebben afgedekt. 58% van de zzp’ers heeft geen of een beperkte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) gesloten omdat de ‘AOV te duur is’. Dit blijkt uit onderzoek van Wijzer in geldzaken. Een ander veelgehoorde reden om geen AOV te sluiten is ‘ik word toch niet ziek’. Zijn deze redenen gebaseerd op feiten of vooroordelen?

‘Ik heb geen AOV nodig!’

Hebt u geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) gesloten? Dan krijgt u te maken met de Wet werk en bijstand (WWB). Het uitgangspunt van deze wet is dat iedereen zoveel mogelijk in zijn eigen onderhoud moet voorzien. Bij de vaststelling van het recht op een WWB-uitkering wordt daarom allereerst gekeken of u zelf nog geld of inkomen hebt om van te leven. Bijvoorbeeld of uw gezinsleden inkomsten hebben, maar ook of u beschikt over eigen vermogen. Onder eigen vermogen valt niet alleen spaargeld, maar bijvoorbeeld ook uw auto, huis en inboedel. Afhankelijk van uw bedrijfsvorm kunnen ook bedrijfsonderdelen meetellen zoals de auto van de zaak en de inrichting van het pand.

‘Ik word niet arbeidsongeschikt!’

Iedereen loopt het risico arbeidsongeschikt te raken. Door ziekte of ongeval. De kans dat u arbeidsongeschikt wordt is bij de ene persoon groter dan bij de ander. Bijvoorbeeld door uw levenswijze, het uitoefenen van bepaalde sporten of extra risico’s in uw vakgebied. Bij hoogopgeleide medische en zakelijke professionals is dit de top 3 arbeidsongeschiktheidsoorzaken:

Oorzaak Gem. duur arbeidsongeschiktheid
Psychische problematiek 2 jaar
Ongevallen 9 maanden
Hart- en vaatziekten 2 jaar

 

Liesbeth Wijnvoord, medisch adviseur bij arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir: ‘Als je arbeidsongeschikt raakt is het prettig als je de energie kan steken in herstel in plaats van financiën. Daarnaast is deskundige begeleiding in een vroeg stadium van essentieel belang bij re-integratie. Een goede begeleiding maakt namelijk het verschil tussen langdurig arbeidsongeschikt zijn en op een verantwoorde manier de zaak draaiende houden. Bij psychische aandoeningen is het bovendien heel belangrijk om met goede hulp de problemen aan te pakken. Mensen die midden in een burn-out zitten, zien namelijk geen kansen.’

‘Alle AOV’s zijn hetzelfde’

Veel verzekeraars bieden arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen en directeuren/grootaandeelhouders. Deze verzekeringen verschillen veelal van voorwaarden wat zorgt voor een grote variëteit in het aanbod.

Aspecten van de verzekering die invloed hebben op de voorwaarden zijn:

  • Eigenrisicotermijn: na hoeveel maanden ontvangt u een uitkering?
  • Eindleeftijd: tot welke leeftijd bent u verzekerd en ontvangt u een uitkering?
  • Uitsluitingen: zijn alle of een beperkt aantal oorzaken van arbeidsongeschiktheid verzekerd?
  • Arbeidsongeschiktheidscriterium: wat is de basis voor het beoordelen van arbeidsongeschiktheid?
  • Bijvoorbeeld op basis van het uitgeoefende beroep of passende arbeid.
  • Betreft de periodieke uitkering een vast overeengekomen bedrag of wordt deze gebaseerd op uw inkomensverlies?
  • Correctiebepaling: wordt de uitkering al dan niet verminderd met uw inkomsten uit andere bronnen?

Deze aspecten beïnvloeden het recht op uitkering en de hoogte van de uitkering. Door combinaties kunnen er grote verschillen in recht op uitkering ontstaan. Maar ook in de premie die u voor de AOV betaalt.

‘Een AOV is duur’

‘Duur’ vindt Esther Raats-Coster van PZO een relatief begrip. ‘Zeker bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Betaalbaar en passend bij de situatie is waar het om gaat.’
Bron: Movir