U wilt investeren in verzuimbegeleiding en re-integratie, maar weet niet goed hoe of wat?

Komt het in uw organisatie voor dat:

 • De opzet en uitvoering van uw verzuim- en reïntegratiebeleid voor verbetering vatbaar is?
 • Een werknemer wekenlang thuis zit, zonder dat er iets gebeurt?
 • U eigenlijk niet goed weet waarom een werknemer al enige tijd afwezig is?
 • Een werknemer de WIA instroomt, waarvan u zich afvraagt of dat nu wel echt nodig was?

Met Balieplus Verzuimadvies zijn dergelijke situaties verleden tijd

Het financiële risico van verzuim en arbeidsongeschiktheid is de afgelopen jaren mede door veranderde wetgeving, fors toegenomen. Onze partner Aon heeft daarom al jaren geleden dienstverlening ontwikkeld die gericht is op het beheersen en reduceren van verzuim en arbeidsongeschiktheid: Aon Verzuimadvies. Deze goede verzuimbegeleiding kenmerkt zich door een snelle en directe aanpak van verzuim en een duidelijke regie over het totale proces.

Aon is al jaar en dag dé adviseur voor veel werkgevers als het gaat om risicomanagement en risicobeheersing.

Met Baliepus Verzuimadvies vult u gemakkelijk ook alle andere Arbo-zaken in

Met Balieplus Verzuimadvies kunnen leden van Balieplus nu gebruik maken van de dienstverlening van Aon Verzuimadvies tegen een aantrekkelijk tarief. Met Balieplus Verzuimadvies krijgt u op een effectieve en efficiënte wijze grip op verzuim en arbeidsongeschiktheid. Bovendien geeft een zorgvuldig gestuurd verzuimbegeleidingsproces u de basis voor een gericht preventief beleid.

Uitgangspunt is een speciaal voor BaliePlus leden ontwikkeld verzuimbeleid

Balieplus stelt voor u een verzuim- en re-integratiebeleid op en zorgt voor een betrouwbare uitvoering middels een duidelijke regiefunctie. Snel en efficiënt. Met een zo groot mogelijke rol voor uw eigen organisatie.

Regiefunctie

Een geautomatiseerd kennissysteem met moderne communicatietechnologie waarborgt een efficiënte sturing en bewaking van het reïntegratieproces. U geeft uw ziekmeldingen door via een speciale website. Balieplus Verzuimadvies staat vervolgens garant voor een optimale doorloop van de terugkeer van uw verzuimende medewerkers.

Acties voor versnelde terugkeer

Alle verzuimmeldingen worden geregistreerd en zorgvuldig geanalyseerd. Er wordt adequaat gereageerd op het kortdurend verzuim. En bij dreigend langdurend verzuim wordt zo spoedig mogelijk bekeken welke mogelijkheden er zijn om iemand versneld terug te laten keren. Het gaat erom dat de juiste onderdelen in de juiste samenhang worden ingezet. Fundamenteel hierbij is dat niet wordt uitgegaan van wat een zieke werknemer niet meer kan, maar juist van de mogelijkheden die de betrokken persoon wel heeft.

Reïntegratieprogramma’s

Balieplus Verzuimadvies beheert een netwerk van geselecteerde leveranciers van re-integratieprogramma’s en sluit samenwerkingsovereenkomsten om de juiste dienstverlening te kunnen inzetten en aan te sturen.

Balieplus Verzuimadvies

 • stelt een effectief verzuimprotocol beschikbaar;
 • registreert en analyseert alle verzuimgevallen;
 • onderneemt actie op kortdurend frequent verzuim en (dreigend) langdurig verzuim en koppelt de voortgang terug;
 • selecteert en contracteert leveranciers van re-integratieprogramma’s;
 • beoordeelt en bewaakt de re-integratieprogramma’s en stuurt deze logistiek aan;
 • regelt – indien gewenst – alle andere Arbo-zaken;
 • verzorgt voor u de 42 weekse melding aan het UWV;
 • maakt gebruik van financieringsmogelijkheden die binnen mantelcontracten van Balieplus met verzekeraars worden aangeboden;
 • verzorgt op aanvraag een verzuimjaarrapportage;
 • actief en gericht case management.

Onze aanbieding

Voor een tarief van slechts € 95 excl. BTW per medewerker per jaar, bent u straks verzekerd van een goede ondersteuning bij verzuim en reïntegratie – in de meest brede zin van het woord.

Dit houdt onder andere in dat Aon het proces bewaakt op de wettelijke verplichtingen (o.a. de 42 weekse melding aan het UWV) in de Wet Verbetering Poortwachter en u ondersteunt bij het opstellen van bijvoorbeeld een Plan van aanpak.

Additionele ondersteuning in verzuimbegeleiding en re-integratie door een van onze verzuimdeskundigen is indien gewenst in overleg mogelijk.

NB Dit tarief geldt alleen in combinatie met een ziekteverzuimverzekering!
Als u geen ziekteverzuimverzekering heeft, is het helaas niet mogelijk gebruik te maken van Balieplus Verzuimadvies.

Balieplus heeft mantel afspraken gemaakt voor ziekteverzuimverzekeringen met Delta Lloyd en met De Goudse. Deze afspraken leiden tot gunstige voorwaarden en extra kortingen op ziekteverzuimverzekeringen voor onze leden.

Maar, zowel Delta Lloyd als De Goudse geven flinke kortingen op het tarief voor Balieplus Verzuimadvies, als u deze dienst in combinatie met hun ziekteverzuimverzekering afneemt.

Bovendien stellen zij budgetten beschikbaar voor (mede)financiering van reintegratiedienstverlening. Hierbij kunt u denken aan medefinanciering van psychologische begeleiding, fysiotherapie, vervangend vervoer e.d. Hierover informeert Aon Hewitt u graag.

Maar u bent niet verplicht van die ziekteverzuimmantels gebruik te maken. Ook als u elders een ziekteverzuimverzekering heeft, kunt u Balieplus Verzuimadvies afnemen voor het bovengenoemde tarief per medewerker.

Aon

Aon Hewitt | Corporate Wellness
Admiraliteitskade 62
3063 ED ROTTERDAM

Contactpersoon
Jos Scholten
E: jos.scholten@aon.nl
M: 06-53173046