Oorzaken van maatschapconflicten kunnen klein zijn, de gevolgen zijn vaak groot. Zeker als een conflict escaleert. Notarissen die te maken krijgen met een conflict binnen de maatschap zijn daarna vaak niet meer in staat te werken binnen dit samenwerkingsverband. Maar een conflict heeft niet alleen gevolgen voor de maat in kwestie, het raakt de hele maatschap! Bovendien heeft het vaak gevolgen voor het andere personeel, klanten en zelfs de thuissituatie. Kortom, een goed functionerende maatschap zonder (sluimerende) conflicten is van groot belang.

Alle notarissen in een maatschap hebben er belang bij om de samenwerking zo goed mogelijk te laten verlopen. Niet alleen vanwege de economische verbintenis, ook vanwege het collegiale verband. Daarnaast zorgt een goed functionerende maatschap voor efficiency en kennisbundeling. Die belangen kunnen botsen. Als de onderlinge communicatie of het probleemoplossend vermogen daarbij onvoldoende is, is de kans op een conflict reëel. In de praktijk gaan deze conflicten vaak over samenwerken, kwaliteit, diensten of financiën.

Heldere communicatie

Voor goede samenwerking is heldere communicatie essentieel. Veel conflicten zijn vaak tot dit punt te herleiden. Denkt u wel eens na over de samenwerking binnen uw maatschap? Communiceert u optimaal? Werken de afspraken die u met elkaar maakt? Kunt u blindelings vertrouwen op uw collega’s? Draagt u uw werk goed over? Het zijn vragen die u en uw maatschapsleden beter kunnen beantwoorden als u even afstand neemt. Bespreek uw bevindingen met elkaar. Wanneer iedereen zich open en kwetsbaar opstelt, worden barrières doorbroken en is het makkelijk om feedback te geven. Want ook goede feedback is onmisbaar in de communicatie.

Zelfoplossend vermogen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir heeft ook ervaring met gezondheidsklachten van verzekerden, die zijn terug te voeren op problemen binnen de maatschap. Alhoewel Movir geen rol speelt in de oplossing van het conflict zelf, biedt zij verzekerden wel ondersteuning in het vergroten van hun zelfoplossend vermogen. Bij voorkeur preventief door het aanbieden van begeleiding. Op eigen initiatief van de verzekerde, geheel vrijblijvend en vertrouwelijk via counseling & coachingspecialist Elestia. De gespecialiseerde coaches en counselors zoeken in overleg met de verzekerde een oplossing op maat.

Wilt u anoniem doorpraten over dit onderwerp? Of hebt u een andere kwestie die u eens met een professional wilt bespreken? De coaches en counselors van Elestia zijn 24/7 bereikbaar voor Movir-verzekerden. Kijk op www.elestia.nl.

Bron: Movir